Property Poser: Kommissie op Herverhuring in Kontrakte Aangespreek

www.MyPE.co.za: Ons
paneel het ‘n opvolgvraag na aanleiding van ‘n onlangse artikel oor
verhurings ontvang – dié keer van ‘n verhuringsagent.

Die agent sê nadat die oorspronklike termyn van een van sy
huurkontrakte verval het, het die huurder en huiseienaar ‘n
privaatkontrak vir ‘n verlenging gesluit.

Hy vergelyk dit met wanneer ‘n kliënt agter ‘n agent se rug ‘n
koopkontrak met ‘n verkoper sluit nadat dié twee partye deur die agent
aan mekaar voorgestel is.

Die agent wil weet of hy in dié geval steeds op kommissie geregtig is.

Verity Bigara van Rawson
Properties
Port Elizabeth sê wanneer ‘n eiendom deur ‘n
verhuringsagent verhuur word, is dit normale praktyk dat daar ‘n
kontrak tussen die eienaar en agent opgestel word. “Dié tipe kontrak,
wat as die verhuringsmandaat bekend staan, beskryf die omvang van die
verhouding tussen die eienaar en die agent.”

Bigara sê die mandaat bepaal watter funksies die verhuringsagent namens
die eienaar sal uitvoer, byvoorbeeld om ‘n gepaste huurder te vind, die
huurkontrak op te stel en te laat teken, die huur in te vorder en te
reël vir herstelwerk aan die eiendom.

“Die mandaat moet stipuleer wat die verhuringsagent se vergoeding sal
wees, watter dienste daarvoor gelewer sal word en of dit vir die
eienaar moontlik is om die agent se mandaat tydens die huurtermyn te
beëindig.”

Sy sê die mandaat kan verder ook bepaal of die eienaar ‘n vergoeding
aan die agent sal moet betaal indien die eiendom, na verstryking van
die aanvanklike termyn, weer aan dieselfde persoon verhuur word en,
indien wel, wat die vergoeding sal wees.

“Die mandaat sal aantoon wanneer die verhuringsagent se mandaat
verstryk,” sê Bigara. “Dit kom gewoonlik tot ‘n einde wanneer die
aanvanklike huurkontrak verstryk.”

Ten einde te verseker dat beide die eienaar en die agent se regte en
belange beskerm word, en in die belang van ‘n deursigtige verhouding,
kan die noodsaaklikheid van ‘n eenvoudige en duidelike skriftelike
mandaat nie oorbeklemtoon word nie, aldus Bigara.

Tania Schaëfer van Schaëfer Attorneys & Conveyancers
in PE waarsku dat tensy die eienaar met die agent ooreengekom het dat
laasgenoemde weer op ‘n vergoeding geregtig sal wees indien die termyn
verleng word, of indien ‘n nuwe kontrak tussen hulle tot stand kom, sal
die agent nie noodwendig op ‘n vergoeding vir die nuwe termyn kan
aanspraak maak nie.

“Party verhuringsagente verkies om in die huurkontrak ‘n klousule in te
voeg wat stipuleer dat indien die eiendom weer aan dieselfde huurder
verhuur word, of indien die huurder die eiendom koop, die agent op
kommissie geregtig sal wees.”

Schaëfer sê die rede vir die invoeging van dié bepaling in die
huurkontrak eerder as in die verhuringsmandaat, is om dié voorwaarde
ook onder die aandag van die huurder te bring en laasgenoemde
kontraktueel daartoe te verbind. “Indien die partye op so ‘n bepaling
ooreengekom het, sal die agent dit kan afdwing.”

Schaëfer sê indien die mandaat of die huurkontrak egter nie die
situasie aanspreek nie, volg dit nie outomaties dat die agent op ‘n
vergoeding geregtig is nie, en sal dit nodig wees om die feite van die
betrokke geval te ondersoek ten einde te bepaal of die agent die
effektiewe oorsaak van die transaksie was.

“Indien ‘n mens sou aanvaar dat daar nie ‘n mandaat tussen die leser en
die huiseienaar was wat herverhuring aan dieselfde huurder aanspreek
nie, sal die leser tien teen een nie op ‘n vergoeding geregtig wees
nie.”

CLICK
HERE
to have
your property
related questions answered

courtesy of Coetzee Gouws from Full
Stop Communications
.

Port Elizabeth Budget Accommodation

Go to:MyPE.co.za

Previous:


Join Budget Accommodation Port Elizabeth

Todays Featured Port Elizabeth Accommodation

GuestHouse on Irvine

Guesthouse on Irvine is Value for Money, stylish, convenient and comfortable accommodation suitable for local and foreign business and leisure travelers, families and tour groups. Centrally located, secure and private in a newly refurbished original Victorian home away from home. Nestled in Richmond Hill, your accommodation is just 5 doors from bustling restaurants and unique shops on Stanley Street. You may check in at the guest house and take a gentle stroll to the wide array of trendy restaurants. It truly is Port Elizabeth's best kept secret! Centrally located, Guest House on Irvine is 5 minutes from the airport, beaches, highways, … [Book here...]

More Affordable Port Elizabeth Accommodation Choices

More Port Elizabeth AccommodationHaven't made up our mind yet and want to browse more Port Elizabeth Guest Houses and Accommodation choices?

Go back to the Budget Accommodation home page, browse affordable Port Elizabeth Accommodation on the BnBPE Accommodation Port Elizabeth web site or pop along to MyPE Guest House Accommodation for a heap more choices that will also allow you to book direct with the owner.


0 0 0