Property Poser: Trustees wat Bona Fide Optree is nie Aanspreeklik nie

www.MyPE.co.za: Inbrekers
het oor ‘n geëlektrifiseerde grensmuur, wat om ons leser se kompleks
is, toegang tot haar eenheid gekry.

Ten spyte daarvan dat die lading hierna verhoog is, het die inbrekers
‘n week later wéér oor die heining toegang tot die leser se eiendom
verkry.

By nadere ondersoek het dit geblyk dat selfs ná die lading verhoog is,
dit slegs nagenoeg 35 persent van die voorgeskrewe lading gedra het.

Sy wil weet of iemand aanspreeklik gehou kan word daarvoor dat die
lading nie hoog genoeg was om inbrekers uit te hou nie, aangesien die
elektriese heining juis een van die redes was waarom sy ‘n eenheid in
dié kompleks gekoop het.

Grant Howard van Kaplan
Blumberg
-prokureurs in Port
Elizabeth sê Artikel 37 van die Deeltitelwet Nr 95 van 1986 beskryf die
funksies van die regspersoon as bestaande uit alle eenheidseienaars van
‘n deeltitelskema.

“Daardie funksies sluit onder meer die onderhoud van gemeenskaplike
eiendom, die betaal van erfbelastings, die versekering van geboue asook
die invordering van heffings in.”

Howard sê dit dek ook die hantering van gemeenskaplike aangeleenthede
ooreenkomstig die besluite van die eienaars, byvoorbeeld om ‘n
sekuriteitstelsel vir die skema te implementeer en in stand te hou.

“Die daaglikse bestuur van ‘n deeltitelskema word deur die trustees van
die regspersoon (wat tydens die algemene jaarvergadering van die
eienaars verkies word) hanteer. Die regspersoon mag ook ‘n
bestuursagent aanstel om na die administrasie van die skema om te
sien,” sê Howard.

“Daar is sekere besluite wat die trustees nie sonder die toestemming
van die eienaars mag neem nie. Die oprig van ‘n geëlektrifiseerde
heining is ‘n voorbeeld hiervan aangesien dit neerkom op ‘n verbetering
van die gemeenskaplike eiendom.”

Warren Jack, ‘n kommersiële en residensiële eiendomskenner van
die Warren
Jack Property Group
in PE,
sê wat die leser se situasie betref, sou die besluit om ‘n
geëlektrifiseerde heining op te rig, asook watter firma die monitering
en instandhouding daarvan hanteer, op ‘n vorige geleentheid deur al die
eienaars geneem gewees het.

Jack sê die trustees sou in daardie stadium kwotasies verkry het vir
die oprig van die heining asook vir die maandelikse onderhouds- en
moniteringskostes en dit sou aan die eienaars voorgelê gewees het vir
‘n besluit.

“Indien dit nou blyk dat die lading waarop hulle besluit het nie hoog
genoeg is om inbrekers af te skrik nie, kan ‘n eienaar wie skade ly as
gevolg van ‘n inbraak nie die regspersoon of die trustees aanspreeklik
hou vir sy of haar skade nie,” sê Jack.

“Solank die trustees op ‘n bona fide wyse hul take uitvoer en met die
beste belang van die regspersoon in gedagte, sal hulle nie aanspreeklik
wees vir enige skade wat die regspersoon of ‘n eienaar ly wat
voortspruit uit enige handeling of besluit wat hulle neem nie.”

Jack sê as die lading van die geëlektrifiseerde heining inderwaarheid
laer is as wat deur die kontrakteur voorgegee was, of waarvoor
gekwoteer was, sal die regspersoon die kontrakteur kan aanspreek om die
werk ooreenkomstig die kwotasie uit te voer.

“Indien die leser kan bewys dat haar skade ‘n direkte gevolg is van die
kontrakteur se opsetlike of nalatige optrede, sal sy moontlik ‘n eis
vir skade teen hom kan instel,” aldus Jack.

“Dit sal egter moeilik wees om ‘n verband tussen oorsaak (die
handelinge van die kontrakteur) en gevolg (die inbraak) te bewys.”

CLICK
HERE
to have
your
property
related questions answered

courtesy of Coetzee Gouws from
Full
Stop Communications
.

Port Elizabeth Budget Accommodation

Go to:MyPE.co.zaJoin Budget Accommodation Port Elizabeth

Todays Featured Port Elizabeth Accommodation

Dempsey’s

Dempsey's Guest House is a self catering guesthouse, centrally situated in the tranquil suburb of Walmer, Port Elizabeth. Dempsey's is owner-managed with your friendly hosts, Jack & Kathy, living on the property. Dempsey's Booking Enquiry Rates are increased each year from 1st December. Rates from 1st December 2018: Single: R525-00 per person per night Double: R630-00 per double per night Family: R980-00 per 4 people per night sharing. Single: R550-00 Double: R680-00 Triple: R880-00 15th Dec. – 5th Jan:- room rate for single or double is R630-00 back rooms and R680-00 front rooms. For December/January and Easter … [Book here...]

More Affordable Port Elizabeth Accommodation Choices

More Port Elizabeth AccommodationHaven't made up our mind yet and want to browse more Port Elizabeth Guest Houses and Accommodation choices?

Go back to the Budget Accommodation home page, browse affordable Port Elizabeth Accommodation on the BnBPE Accommodation Port Elizabeth web site or pop along to MyPE Guest House Accommodation for a heap more choices that will also allow you to book direct with the owner.


0 0 0